Inspiratie avond

do 12jan2023

Vanavond is weer de traditionele jaarlijkse inspiratie- ofwel ideeën avond.
Na de koffie gaan we in groepjes bij elkaar zitten om ideeën voor clubavonden, clubfilms, gastsprekers e.d.
te bedenken en op papier te zetten.

Daarna is er uiteraard nog gelegenheid voor het kijken naar filmpjes.

Categorie  (Clubavond)