GEEN CLUBAVOND!!!

do 02nov2023

Vanavond is er geen clubavond i.v.m. het slechte weer (storm).

Het bestuur wil geen onnodige risico's voor de leden.

Categorie  (Clubavond)