Skip to content
Menu
De videoclub…

Bestaat momenteel uit zo’n 20 leden.
Wij komen iedere donderdagavond bij elkaar, behalve wanneer dit een feestdag is en tijdens de zomervakantie.
De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.30 uur. Indien noodzakelijk  kan het wat later worden.

Wij bieden…

de mogelijkheid om in clubverband het videofilmen te beoefenen en onze bedoeling hierbij is om elkaar te inspireren en te helpen.
Er kunnen tips en trucs worden uitgewisseld voor het filmen en monteren.
Je kan altijd van elkaar leren en nieuwe idee ë n opdoen.
Dit geldt zowel voor de beginners als voor de gevorderden in de groep.

De clubavonden…

bestaan o.a. uit:
– vrije draaiavonden waar de leden hun gemaakte film kunnen vertonen en desgewenst advies krijgen voor verbetering van bijvoorbeeld camerawerk, montage of geluid,
– doe-avonden met filmopdrachten, zowel binnen als buiten,
– informatieve/educatieve avonden verzorgd door eigen leden of door gastsprekers,
– clubwedstrijden met een thema of vrije keuze,
– het werken aan de jaarlijkse opdrachtfilm gegeven door ons overkoepelende orgaan.
– Montage V&A avonden waar problemen, tips en trucs van de montageprogramma’s met elkaar
   worden besproken​

Contributie

De contributie bedraagt € 100,- per jaar. Dit is inclusief de bijdrage aan de FAA NH’63 en de NOVA. 
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van ieder jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van éé n jaar.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden, vier weken voor het einde van het jaar.
Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie naar ratio van het resterende aantal maanden berekend.
Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie van de contributie plaats vinden.

Dit bedrag kunt u in 1 of 2 termijnen betalen .

Organisatie

Als amateur videoclub uit Noord-Holland vallen wij onder de FAA NH’63, de koepelorganisatie voor amateur film- en videoclubs in de regio Noord Holland.
Deze is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Audio-visuele Amateurs (NOVA) en daardoor tevens bij de wereldbond van amateurfilmers, de Union Internationale du Cin é ma (UNICA).
Dit is allemaal puur op amateur basis.
NH’63 biedt cursussen, trainingen en bijeenkomsten en organiseert ieder jaar een regionale wedstrijd (Regiofestival).
Hier strijden de geselecteerde films van de aangesloten clubs om de regionale prijzen en een nominatie voor de landelijke wedstrijd.
Tevens organiseert zij om het jaar een Opdrachtfestival en een Interclubontmoeting voor de aangesloten clubs.
Als videoclublid bent u automatisch lid van FAA NH’63/NOVA. U ontvangt hiervoor ook een lidmaatschapskaart. 

Met deze kaart heeft u, als lid, gratis toegang tot de festivals en interclubontmoetingen van NH’63 en kunt u bij diverse bedrijven korting krijgen.